CEO dự án phát triển cộng đồng Tôi là Thợ – Thợ quan của mỗi gia đình.