Phí dịch vụ hỗ trợ thành viên

Gói thử nghiệm
1 ngày
0 VNĐ

  • Áp dụng Đơn đầu tiên
  • Áp dụng toàn bộ sản phẩm
  • Giá rẻ hơn 10-50% giá online
  • Giá tương đương giá nhập
  • Hỗ trợ 24/7

Gói cơ bản
1 tuần
100.000 VNĐ

  • Không giới hạn lượt mua
  • Áp dụng toàn bộ sản phẩm
  • Giá rẻ hơn 10-50% giá online
  • Giá tương đương giá nhập
  • Hỗ trợ 24/7

Gói VIP
1 tháng
200.000 VNĐ

  • Không giới hạn lượt mua
  • Áp dụng toàn bộ sản phẩm
  • Giá rẻ hơn 10-50% giá online
  • Giá tương đương giá nhập
  • Hỗ trợ 24/7

X