+386 40 123 456

Chính sách

Home » Chính sách

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;– Dùng để giao dịch, giao hàng với Khách hàng b) Phạm vi sử dụng thông tin;– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Sao Việt ITC có thể công bố các thông tin cá nhân thu …

Read more